HELMERT
WOUDENBERG

Mozes

In deze nog steeds actuele solo buigt Helmert Woudenberg zich over het verhaal van Mozes en de uittocht uit Egypte. Het verhaal van een volk dat de onmogelijkheid ondervindt om, vanwege dood, verderf en onderdrukking, in het land van herkomst te blijven en wegtrekt om een land te vinden waar weer leven en een toekomst wacht.
Het bijbelverhaal werpt een verhelderend licht op een dergelijke dramatische en hoogst noodzakelijke volksverhuizing. Het is een verhaal over rampspoed en ontberingen, maar ook over vrijheid en hoop en heeft een sterke resonantie met de huidige vluchtelingenproblematiek.

Uitvoerenden
Spel en tekst: Helmert Woudenberg
Details
Zaal: kleine- en middenzaal
Beschikbaar: hele seizoen
Garantiesom: € 1.000,00 excl. BTW en  10% AR
Meer info
Publiciteit
Bekijk alle voorstellingen